TIC

Nasza współpraca ze Szkoła Języków Obcych KOLIBER Łukasz Matusz trwa nieprzerwanie od przeszło 2 lat w zakresie języka angielskiego.

W ciągu trwania współpracy Szkoła Języków Obcych KOLIBER Łukasz Matusz dała się poznać jako solidny partner.Na uwagę zasługuje bardzo dobra jakość nauczania cechująca się dużą skutecznością, zwłaszcza co do efektów komunikacji werbalnej, elastycznością w doborze tematów, umiejętnością dostosowania się do możliwości czasowych pracowników, do ich poziomu oraz tempa przyswajania przekazywaniej wiedzy.

Ponad dwuletni okres współpracy upowznia mnie do wystawienia jednoznacznie, bardzo pozytywnej oceny dla Szkoły Języków Obcych KOLIBER Łukasz Matusz i polecania Szkoły jako sprawdzonego i solidnego partnera, który dzięki swojemu profesjonalizmowi skutecznie i szybko podnosi umioejętności językowe naszych pracowników, co korzystnie wpływa na efekty biznesowe osiągane przez naszą firmę.

Krzysztof Szymczyk
Wiceprezes Zarządu