Insta.Ling


Serdecznie dziękujemy za udział w Insta.Lingu wszystkim zaangażowanym uczniom, ich rodzicom oraz osobom chętnym, gdzie Wasze zaangażowanie zaowocowało postępem w nauce słownictwa oraz wysokich wynikach na egzaminie maturalnym.

Bycie systematycznym w Insta.Lingu i całym procesie dydaktycznym pozwalało skutecznie utrwalać poznawane słownictwo w kontekście, ćwiczyć przed szkolnymi sprawdzianami i egzaminami, posługiwać się językiem obcym w sposób praktyczny.

W bieżącym roku bierzemy udział w kolejnej Edycji Programu Insta.Ling!!! Zapraszamy po odbiór hasła. 🙂

Szczegóły:

https://instaling.pl/

STREFA SŁUCHACZA

Logowanie
Zapisy online